GARDEN Moravia s.r.o.

Certifikáty

Certifikace HACCP
(analýza rizik a kritické kontrolní body)

HACCP je systém, který nám umožňuje pečlivě identifikovat, hodnotit a účinně řídit potenciální rizika spojená s výrobou potravin.

Díky tomuto systému dodržujeme standardy kvality a hygieny. Zajišťujeme, že naše výrobky jsou bezpečné a zdravé pro spotřebitele, což je pro nás prioritou.

Certifikace ISO 9001:2015 
(mezinárodní standard pro systém řízení kvality)

Spolehlivost a kvalita: Certifikace ISO 9001 je naší zárukou, že jsme ochotni investovat do kvality a že máme vytvořené systémy, které to podporují.

Systematické zlepšování: ISO 9001 nás zavazuje k neustálému zlepšování našich procesů. Průběžně hodnotíme naše výkony a hledáme způsoby, jak udělat věci ještě lépe.