GARDEN Moravia s.r.o.

Oloupaná cibule
připravená k dalšímu zpracování

Celoročně se zabýváme výrobou loupané cibule, která je čištěna ručním nebo strojním způsobem. Výhodou strojního čištění je oloupání velkého množství cibule v krátkém čase.

Požadovanou kvalitu zajišťujeme na výstupní třídící desce loupacího stroje kde ještě probíhá ruční dočištění a vizuální kontrola každé cibule, tak aby byla čistá, bez slupek, natě a kořenů.

Ve výrobních prostorech firmy máme moderní technologii na chlazení cibule během procesu výroby a skladování před distribucí.

Balení a distribuce

Pro velkoodběratele vyrábíme cibuli do překlápěcích velkoobjemových paletizačních big boxů. Maloodběratelům plníme oloupanou cibuli do plastových bedýnek nebo lze požadované množství vakuovat profesionální vakuovou baličkou.

Distribuci zajišťujeme vlastními nebo smluvními chladírenskými vozidly.